mgr inż. Radosław Gierwiało

Doktorant

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki
Zakład Technik Rzeczywistości Wirtualnej

e-mail:
pokój: 705
telefon:


Pełnomocnik Dziekana ds. Sieci Komputerowej

Wydział Mechatroniki
Dziekanat

e-mail:
pokój: 705
telefon:


na górę