prof. nzw dr hab. inż. Sabina Żebrowska-Łucyk

Profesor nadzwyczajny

Instytut Metrologii i Inzynierii Biomedycznej
Zakład Metrologii i Inżynierii Jakości

e-mail:
pokój: 218
telefon: 222348323


na górę