Wykaz przepisów

SymbolNazwaData#
2/2017Zarządzenie Dziekanaogłoszenie konkursu o Granty Dziekana Wydziału Mechatroniki w roku 20172017-05-11
Decyzja Dziekanadecyzja Dziekana Wydziału Mechatroniki w sprawie wprowadzenia godzin dziekańskich w dniu 18 maja 2017 r.2017-05-10
06/2017Uchwała RWw sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych mgr inż. Zofii Sunderland2017-02-22
05/2017Uchwała RWw sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych dr inż. Adamowi Kowalczykowi2017-02-22
04/2017Uchwała RWw sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych dr inż. Krzysztofowi Stępniowi2017-02-22
03/2017Uchwała RWw sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych dr inż. Michałowi Józwikowi2017-02-22
35/2016Uchwała RWw sprawie wyznaczenia trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Michała Józwika.2016-09-21
34/2016Uchwała RWw sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Michała Józwika w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn.2016-09-21
Decyzja Dziekanaw sprawie kryteriów tworzenia list rankingowych przy przyznawaniu stypendiów dla najlepszych doktorantów na Wydziale Mechatroniki PW w r. ak. 2016/20172016-09-14
Decyzja Dziekanaw sprawie kryteriów opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Mechatroniki w r. ak. 2016/20172016-09-14
Decyzja Dziekanaw sprawie kryteriów opiniowania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Wydziale Mechatroniki PW w r. ak. 2016/20172016-09-14
Decyzja Dziekanaw sprawie skróconego czasu pracy2016-06-30
32/2016Uchwała RWw sprawie przyjęcia sprawozdania Dziekana z kadencji 2012-2016.2016-06-29
31/2016Uchwała RWw sprawie przyjęcia limitów punktów ECTS niezbędnych do uzyskania rejestracji na kolejny semestr lub rok studiowania w roku akademickim 2016/2017.2016-06-29
30/2016Uchwała RWw sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału na rok 2016.2016-06-29
na górę