Przepisy - informacje szczegółowe

Decyzja Dziekana w sprawie kryteriów opiniowania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Wydziale Mechatroniki PW w r. ak. 2016/2017
Data: 2016-09-14
Dokument główny: Pobierz plik
Załączniki: brak załączników
na górę