Przepisy - informacje szczegółowe

Decyzja Dziekana w sprawie opiniowania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Wydziale Mechatroniki PW w r. ak. 2017/2018
Data: 2017-09-14
Dokument główny: Pobierz plik
Załączniki: brak załączników
na górę