Wykaz przepisów

SymbolNazwaData#
Decyzja Dziekanadecyzja Dziekana Wydziału Mechatroniki w sprawie wprowadzenia godzin dziekańskich w dniu 18 maja 2017 r.2017-05-10
Decyzja Dziekanaw sprawie kryteriów tworzenia list rankingowych przy przyznawaniu stypendiów dla najlepszych doktorantów na Wydziale Mechatroniki PW w r. ak. 2016/20172016-09-14
Decyzja Dziekanaw sprawie kryteriów opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Mechatroniki w r. ak. 2016/20172016-09-14
Decyzja Dziekanaw sprawie kryteriów opiniowania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Wydziale Mechatroniki PW w r. ak. 2016/20172016-09-14
Decyzja Dziekanaw sprawie skróconego czasu pracy2016-06-30
Decyzja DziekanaW sprawie wprowadzenia godzin dziekańskich w dniu 12.05.2016 r.2016-05-10
Decyzja DziekanaW sprawie zamówień na odczynniki i rozpuszczalniki2016-04-15
Decyzja DziekanaW sprawie wprowadzenia godzin dziekańskich2016-04-15
Decyzja Dziekanaw sprawie wprowadzenia godzin dziekańskich w dniu 06 kwietnia 2016 r.2016-04-06
Decyzja Dziekanaw sprawie powołania Komisji ds. Stypendium Naukowego2015-09-21
Decyzja Dziekanaw sprawie wprowadzenia kryteriów tworzenia list rankingowych przy przyznawaniu stypendiów dla najlepszych doktorantów Wydziału Mechatroniki PW.2015-09-21
Decyzja DziekanaW sprawie wprowadzenia godzin dziekańskich w dniu 14 maja 2015 r.2015-05-15
Decyzja Dziekanaw sprawie kryteriów opiniowania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Wydziale Mechatroniki PW w roku ak. 2014/2015 2014-09-16
Decyzja Dziekanaw sprawie kryteriów opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Mechatroniki w r. ak. 2014/2015 2014-09-09
Decyzja Dziekanaz dnia 16.07.2014 w sprawie terminu składania wniosków o stypendia Ministra dla doktorantów za wybitne osiągnięcia na rok akad. 2014/20152014-07-17
na górę