Wykaz przepisów

SymbolNazwaData#
2/2017Zarządzenie Dziekanaogłoszenie konkursu o Granty Dziekana Wydziału Mechatroniki w roku 20172017-05-11
1/2016Zarządzenie Dziekanaw sprawie ogłoszenia konkursu o Granty Dziekana Wydziału Mechatroniki w roku 2016.2016-04-28
12/2014Zarządzenie DziekanaW sprawie organizacji parkingu prowadzonego przez Wydział Mechatroniki2014-11-09
11/2014Zarządzenie DziekanaW sprawie ustalenia zasad współpracy Wydziału Mechatroniki z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie doskonalenia programów kształcenia prowadzonych przez Wydział studiów.2014-09-29
10/2014Zarządzenie Dziekanaz dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad wydatkowania środków finansowych na realizację zamówień,do których nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8a Ustawy2014-08-29
9/2014Zarządzenie Dziekanaz dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu wnioskowania o realizację zamówień publicznych2014-08-29
8/2014Zarządzenie Dziekanaz dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad wydatkowania środków finansowych na realizację zamówień,do których nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy2014-08-29
7/2014Zarządzenie Dziekanaz dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu postępowania przy realizacji zamówień publicznych2014-08-29
5/2014Zarządzenie Dziekanaw sprawie oceny nauczycieli akademickich2014-05-14
4/2014Zarządzenie Dziekanaw sprawie ogłoszenia konkursu o „Granty Dziekana Wydziału Mechatroniki w roku 2014” 2014-04-25
3/2014Zarządzenie DziekanaW sprawie Dziekańskiego Zespołu ds. Systemu Oceny Nauczycieli Akademickich2014-03-18
2/2014Zarządzenie DziekanaW sprawie powołania komisji likwidacyjnej2014-02-10
Zarządzenie DziekanaW sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów cywilnych z osobami fizycznymi niebędącymi pracownikami Politechniki Warszawskiej2014-01-31
9/2013Zarządzenie DziekanaW sprawie sposobu archiwizacji dokumentacji realizacji zamówień publicznych2013-06-24
8/2013Zarządzenie DziekanaW sprawie wydatkowania środków finansowych na realizację zamówień do których nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy2013-06-24
na górę