Wykaz przepisów

SymbolNazwaData#
29/2016Uchwała RWw sprawie modyfikacji programu kształcenia na studiach I stopnia na specjalności “Mikromechanika”.2016-06-29
28/2016Uchwała RWw sprawie wprowadzenia zmian w dokumencie Księgi Jakości Kształcenia Wydziału Mechatroniki - zatwierdzenie nowej wersji procedury WSZJK nr PR/KSZT-1/15 „Zasady prowadzenia prac i egzaminów dyplomowych na Wydziale Politechniki Warszawskiej”.2016-06-29
27/2016Uchwała RWw sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych mgr inż. Tomaszowi Zawadzkiemu.2016-06-29
26/2016Uchwała RWw sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych mgr inż. Grzegorzowi Mączkowskiemu.2016-06-29
25/2016Uchwała RWw sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych mgr inż. Annie Pakule.2016-06-29
24/2016Uchwała RWw sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych mgr inż. Michałowi Wengierowowi.2016-06-29
23/2016Uchwała RWw sprawie wyznaczenia trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Krzysztofa Stępnia.2016-06-29
22/2016Uchwała RWw sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Krzysztofa Stępnia w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn.2016-06-29
Decyzja DziekanaW sprawie wprowadzenia godzin dziekańskich w dniu 12.05.2016 r.2016-05-10
1/2016Zarządzenie Dziekanaw sprawie ogłoszenia konkursu o Granty Dziekana Wydziału Mechatroniki w roku 2016.2016-04-28
Decyzja DziekanaW sprawie zamówień na odczynniki i rozpuszczalniki2016-04-15
Decyzja DziekanaW sprawie wprowadzenia godzin dziekańskich2016-04-15
Decyzja Dziekanaw sprawie wprowadzenia godzin dziekańskich w dniu 06 kwietnia 2016 r.2016-04-06
35/2015Uchwała RWw sprawie modyfikacji programu nauczania i zmiany nazwy specjalności Inżynieria Wytwarzania wyrobów mechatronicznych na Mikrotechnologie i Nanotechnologie.2015-11-25
Decyzja Dziekanaw sprawie powołania Komisji ds. Stypendium Naukowego2015-09-21
na górę