Wykaz przepisów

SymbolNazwaData#
Decyzja DziekanaW sprawie wprowadzenia godzin dziekańskich2016-04-15
Decyzja Dziekanaw sprawie wprowadzenia godzin dziekańskich w dniu 06 kwietnia 2016 r.2016-04-06
35/2015Uchwała RWw sprawie modyfikacji programu nauczania i zmiany nazwy specjalności Inżynieria Wytwarzania wyrobów mechatronicznych na Mikrotechnologie i Nanotechnologie.2015-11-25
Decyzja Dziekanaw sprawie powołania Komisji ds. Stypendium Naukowego2015-09-21
Decyzja Dziekanaw sprawie wprowadzenia kryteriów tworzenia list rankingowych przy przyznawaniu stypendiów dla najlepszych doktorantów Wydziału Mechatroniki PW.2015-09-21
17/2015Uchwała RWw sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Mirosławowi Ratajowi2015-06-24
Decyzja DziekanaW sprawie wprowadzenia godzin dziekańskich w dniu 14 maja 2015 r.2015-05-15
06/2015Uchwała RWw sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych mgr inż. Annie Sztyber2015-03-25
01/2015Uchwała RWw sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Mirosława Rataja w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn2015-01-21
25/2014Uchwała RWw sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Monice Kwacz2014-11-26
12/2014RegulaminyRegulamin korzystania z miejsc parkingowych na terenie przyległym do Gmachu Wydziału Mechatroniki PW2014-11-09
12/2014Zarządzenie DziekanaW sprawie organizacji parkingu prowadzonego przez Wydział Mechatroniki2014-11-09
11/2014Zarządzenie DziekanaW sprawie ustalenia zasad współpracy Wydziału Mechatroniki z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie doskonalenia programów kształcenia prowadzonych przez Wydział studiów.2014-09-29
21/2014Uchwała RWW sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Stefanowi Piechnikowi2014-09-24
InneKryteria tworzenia list rankingowych przy przyznawaniu stypendiów dla najlepszych doktorantów Wydziału Mechatroniki PW2014-09-16
na górę