Wykaz przepisów

SymbolNazwaData#
8/2014Zarządzenie Dziekanaz dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad wydatkowania środków finansowych na realizację zamówień,do których nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy2014-08-29
7/2014Zarządzenie Dziekanaz dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu postępowania przy realizacji zamówień publicznych2014-08-29
Decyzja Dziekanaz dnia 16.07.2014 w sprawie terminu składania wniosków o stypendia Ministra dla doktorantów za wybitne osiągnięcia na rok akad. 2014/20152014-07-17
Decyzja Dziekanaz dnia 16.07.2014 w sprawie terminu składania wniosków o stypendia Ministra dla studentów za wybitne osiągnięcia na rok akad. 2014/20152014-07-17
5/2014Zarządzenie Dziekanaw sprawie oceny nauczycieli akademickich2014-05-14
Decyzja Dziekanaz dnia 12 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia godzin dziakańskich2014-05-12
4/2014Zarządzenie Dziekanaw sprawie ogłoszenia konkursu o „Granty Dziekana Wydziału Mechatroniki w roku 2014” 2014-04-25
4/2014Uchwała RWW sprawie zatwierdzenia indywidualnych programów i planów studiów dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia rekrutowanych w semestrze 2014L.2014-03-26
3/2014Zarządzenie DziekanaW sprawie Dziekańskiego Zespołu ds. Systemu Oceny Nauczycieli Akademickich2014-03-18
2/2014Zarządzenie DziekanaW sprawie powołania komisji likwidacyjnej2014-02-10
3/2014Uchwała RWW sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Andrzejowi Ryniewiczowi2014-02-05
2/2014Uchwała RWW sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr inż. Andrzeja Ryniewicza2014-02-05
Zarządzenie DziekanaW sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów cywilnych z osobami fizycznymi niebędącymi pracownikami Politechniki Warszawskiej2014-01-31
1/2014Uchwała RWW sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego dr inż. Andrzeja Ryniewicza2014-01-29
Decyzja DziekanaW sprawie powołania komisji do odbioru grantów rektorskich realizowanych w 2013 r.2014-01-22
na górę