Wykaz przepisów

SymbolNazwaData#
Decyzja Dziekanaw sprawie kryteriów opiniowania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Wydziale Mechatroniki PW w roku ak. 2014/2015 2014-09-16
Decyzja Dziekanaw sprawie kryteriów opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Mechatroniki w r. ak. 2014/2015 2014-09-09
10/2014Zarządzenie Dziekanaz dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad wydatkowania środków finansowych na realizację zamówień,do których nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8a Ustawy2014-08-29
9/2014Zarządzenie Dziekanaz dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu wnioskowania o realizację zamówień publicznych2014-08-29
8/2014Zarządzenie Dziekanaz dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad wydatkowania środków finansowych na realizację zamówień,do których nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy2014-08-29
7/2014Zarządzenie Dziekanaz dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu postępowania przy realizacji zamówień publicznych2014-08-29
Decyzja Dziekanaz dnia 16.07.2014 w sprawie terminu składania wniosków o stypendia Ministra dla doktorantów za wybitne osiągnięcia na rok akad. 2014/20152014-07-17
Decyzja Dziekanaz dnia 16.07.2014 w sprawie terminu składania wniosków o stypendia Ministra dla studentów za wybitne osiągnięcia na rok akad. 2014/20152014-07-17
5/2014Zarządzenie Dziekanaw sprawie oceny nauczycieli akademickich2014-05-14
Decyzja Dziekanaz dnia 12 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia godzin dziakańskich2014-05-12
4/2014Zarządzenie Dziekanaw sprawie ogłoszenia konkursu o „Granty Dziekana Wydziału Mechatroniki w roku 2014” 2014-04-25
4/2014Uchwała RWW sprawie zatwierdzenia indywidualnych programów i planów studiów dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia rekrutowanych w semestrze 2014L.2014-03-26
3/2014Zarządzenie DziekanaW sprawie Dziekańskiego Zespołu ds. Systemu Oceny Nauczycieli Akademickich2014-03-18
2/2014Zarządzenie DziekanaW sprawie powołania komisji likwidacyjnej2014-02-10
3/2014Uchwała RWW sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Andrzejowi Ryniewiczowi2014-02-05
na górę