Wykaz przepisów

SymbolNazwaData#
2/2014Uchwała RWW sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr inż. Andrzeja Ryniewicza2014-02-05
Zarządzenie DziekanaW sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów cywilnych z osobami fizycznymi niebędącymi pracownikami Politechniki Warszawskiej2014-01-31
1/2014Uchwała RWW sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego dr inż. Andrzeja Ryniewicza2014-01-29
Decyzja DziekanaW sprawie powołania komisji do odbioru grantów rektorskich realizowanych w 2013 r.2014-01-22
Decyzja DziekanaW sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczoodbiorczej księgozbioru podstawowego.2014-01-10
33/2013Uchwała RWW sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Magdalenie Kasprowicz2013-11-20
Decyzja DziekanaDecyzja w sprawie kryteriów opiniowania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Wydziale Mechatroniki PW w roku akad. 2013/20142013-09-17
Decyzja DziekanaDecyzja w sprawie ustalenia kryteriów tworzenia list rankingowych do stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce2013-09-17
Decyzja DziekanaDecyzja w sprawie kryteriów opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Mechatroniki w roku akad. 2013/20142013-09-17
Decyzja DziekanaW sprawie terminu składania wniosków o stypendia Ministra dla doktorantów za wybitne osiągnięcia na rok akad. 2013/20142013-07-08
Decyzja DziekanaW sprawie terminu składania wniosków o stypendia Ministra dla studentów za wybitne osiągnięcia na rok akad. 2013/20142013-07-08
23/2013Uchwała RWW sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału na rok 20132013-06-26
22/2013Uchwała RWW sprawie algorytmu podziału dotacji dydaktycznej2013-06-26
21/2013Uchwała RWW sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Piotrowi Kulinowskiemu2013-06-26
20/2013Uchwała RWW sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk technicznych dr hab. inż. Krzysztofowi Kałużyńskiemu2013-06-26
na górę