Wykaz przepisów

SymbolNazwaData#
6/2013Zarządzenie DziekanaW sprawie sposobu wnioskowania o realizację zamówień publicznych2013-06-24
18/2013Uchwała RWLimity punktów ECTS niezbędnych do uzyskania rejestracji na kolejny semestr lub rok studiowania w roku akademickim 2013/20142013-06-12
S1/2013Uchwała RWStanowisko Rady Wydziału Mechatroniki w sprawie Decyzji CK ds. Stopni i Tytułów z dnia 25.03.2013 r.2013-05-22
17/2013Uchwała RWW sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Wydziału za rok 20122013-05-22
16/2013Uchwała RWW sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego za rok 20122013-05-22
Decyzja DziekanaW sprawie powołania Zespołu ds. opracowania i wdrożenia procedur projektowych w procesie kształcenia2013-05-10
15/2013Uchwała RWW sprawie algorytmu podziału dotacji statutowej2013-04-24
14/2013Uchwała RWW sprawie zatwierdzenia indywidualnych programów i planów dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia rekrutowanych w semestrze 2013L <font color=green>(załączniki do tej uchwały dostępne są w Sekretariacie Dziekana Wydziału Mechatroniki PW)</font2013-04-24
13/2013Uchwała RWW sprawie powołania recenzentów w przewodzie habilitacyjnym dr inż. Andrzeja Ryniewicza2013-04-24
12/2013Uchwała RWW sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inż. Andrzeja Ryniewicza2013-04-24
5/2013Zarządzenie Dziekana2013-04-24
3/2013Zarządzenie DziekanaW sprawie formy prac dyplomowych na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej2013-04-16
4/2013Zarządzenie DziekanaW sprawie gotowości do egzaminu dyplomowego2013-04-16
09/2013Uchwała RWW sprawie powołania recenzentów w przewodzie habilitacyjnym dr inż. Szczepana Piszczatowskiego2013-02-27
08/2013Uchwała RWW sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inż. Szczepana Piszczatowskiego2013-02-27
na górę