Wykaz przepisów

SymbolNazwaData#
07/2013Uchwała RWW sprawie wyróżnienia naukowego oraz osiągnięcia naukowego dr inż. Tomasza Kozackiego2013-02-27
06/2013Uchwała RWW sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych dr inż. Tomaszowi Koazckiemu w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn2013-02-27
11/2013Uchwała RWW sprawie korekty planu rzeczowo - finansowego na rok 20122013-02-27
10/2013Uchwała RWW sprawie "Zasad prowadzenia prac i egzaminów dyplomowych na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej"2013-02-27
05/2013Uchwała RWW sprawie korekty w planie studiów niestacjonarnych na specjalności automatyzacja i robotyzacja Procesów Przemysłowych2013-01-16
04/2013Uchwała RWW sprawie zasad prowadzenia prac przejściowych na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej2013-01-16
03/2013Uchwała RWW sprawie wyznaczenia trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Piotra Kulinowskiego2013-01-16
02/2013Uchwała RWW sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Piotra Kulinowskiego w dyscyplinie Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna2013-01-16
01/2013Uchwała RWW sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk technicznych dr hab. inż. Romanowi Paśniczkowi2013-01-16
45/2012Uchwała RWW sprawie poparcia kandydatury prof. dr hab. inż. Tadeusza Pałko na członka korespondenta PAN2012-12-05
44/2012Uchwała RWW sprawie wsparcia inicjatywy utworzenia na Wydziale studiów podyplomowych "Inżynier medyczny"2012-12-05
43/2012Uchwała RWW sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 20122012-12-05
40/2012Uchwała RWW sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Magdaleny Kasprowicz w dyscyplinie Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna2012-12-05
42/2012Uchwała RWW sprawie utworzenia Zakładu Technik Rzeczywistości Wirtualnej w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki2012-12-05
41/2012Uchwała RWW sprawie wyznaczenia członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Magdaleny Kasprowicz2012-12-05
na górę