Wykaz przepisów

SymbolNazwaData#
7/2012Zarządzenie DziekanaW sprawie harmonogramu egzaminów dyplomowych na studiach I i II stopnia w roku akad. 2012/20132012-12-04
6/2012Zarządzenie DziekanaW sprawie wprowadzenia systemu zarządzania ryzykiem na Wydziale Mechatroniki PW2012-11-27
39/2012Uchwała RWW sprawie zasad przenoszenia studentów niestacjonarnych I stopnia na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej2012-11-07
38/2012Uchwała RWW sprawie upoważnienia pracowników i współpracowników Wydziału do kierowania pracami dyplomowymi2012-11-07
37/2012Uchwała RWW sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Krzysztofowi Kałużyńskiemu2012-11-07
36/2012Uchwała RWW sprawie postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Krzysztofowi Kałużyńskiemu2012-11-07
Decyzja DziekanaW sprawie powołania Komisji ds. Stypendium Naukowego2012-10-22
Decyzja DziekanaW sprawie wprowadzenia kryteriów tworzenia list rankingowych przy przyznawaniu stypendiów dla najlepszych doktorantów2012-10-17
35/2012Uchwała RWW sprawie wyznaczenia trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Tomasza Kozackiego2012-10-10
34/2012Uchwała RWW sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Tomasza Kozackiego w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn2012-10-10
33/2012Uchwała RWW sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk technicznych dr hab. inż. Małgorzacie Jakubowskiej2012-10-10
Decyzja DziekanaW sprawie wprowadzenia godzin dziekańskich2012-10-09
Decyzja DziekanaW sprawie kryteriów tworzenia list rankingowych do stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce2012-10-03
Decyzja DziekanaW sprawie ustalenia okresu na jaki przyznawane będzie stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce2012-10-03
Decyzja DziekanaW sprawie kryteriów wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Wydziale Mechatroniki2012-09-17
na górę