Wykaz przepisów

SymbolNazwaData#
43/2012Uchwała RWW sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 20122012-12-05
40/2012Uchwała RWW sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Magdaleny Kasprowicz w dyscyplinie Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna2012-12-05
42/2012Uchwała RWW sprawie utworzenia Zakładu Technik Rzeczywistości Wirtualnej w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki2012-12-05
41/2012Uchwała RWW sprawie wyznaczenia członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Magdaleny Kasprowicz2012-12-05
7/2012Zarządzenie DziekanaW sprawie harmonogramu egzaminów dyplomowych na studiach I i II stopnia w roku akad. 2012/20132012-12-04
6/2012Zarządzenie DziekanaW sprawie wprowadzenia systemu zarządzania ryzykiem na Wydziale Mechatroniki PW2012-11-27
39/2012Uchwała RWW sprawie zasad przenoszenia studentów niestacjonarnych I stopnia na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej2012-11-07
38/2012Uchwała RWW sprawie upoważnienia pracowników i współpracowników Wydziału do kierowania pracami dyplomowymi2012-11-07
37/2012Uchwała RWW sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Krzysztofowi Kałużyńskiemu2012-11-07
36/2012Uchwała RWW sprawie postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Krzysztofowi Kałużyńskiemu2012-11-07
Decyzja DziekanaW sprawie powołania Komisji ds. Stypendium Naukowego2012-10-22
Decyzja DziekanaW sprawie wprowadzenia kryteriów tworzenia list rankingowych przy przyznawaniu stypendiów dla najlepszych doktorantów2012-10-17
35/2012Uchwała RWW sprawie wyznaczenia trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Tomasza Kozackiego2012-10-10
34/2012Uchwała RWW sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Tomasza Kozackiego w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn2012-10-10
33/2012Uchwała RWW sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk technicznych dr hab. inż. Małgorzacie Jakubowskiej2012-10-10
na górę