Wykaz przepisów

SymbolNazwaData#
Decyzja DziekanaW sprawie wprowadzenia godzin dziekańskich2012-10-09
Decyzja DziekanaW sprawie kryteriów tworzenia list rankingowych do stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce2012-10-03
Decyzja DziekanaW sprawie ustalenia okresu na jaki przyznawane będzie stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce2012-10-03
Decyzja DziekanaW sprawie kryteriów wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Wydziale Mechatroniki2012-09-17
Decyzja DziekanaW sprawie kryteriów opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Mechatroniki2012-09-17
Decyzja DziekanaW sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na Studia Doktoranckie na sem. zimowy2012-09-14
5/2012Zarządzenie DziekanaW sprawie gotowości do egzaminu dyplomowego2012-09-10
4/2012Zarządzenie DziekanaW sprawie szczegółowego zakresu działania Prodziekanów2012-09-03
na górę