Lista członków Rady Wydziału


I. Profesorowie i doktorzy habilitowani

 1. Dr hab. inż. Michał Bartyś
 2. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Cieślicki
 3. Dr hab. inż. Gerard Cybulski, prof. nzw. PW
 4. Prof. dr hab. inż. Marek Dobosz
 5. Prof. dr hab. Natalia Golnik
 6. Prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska
 7. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Janiszowski
 8. Dr hab. inż. Danuta Jasińska–Choromańska, prof. PW.
 9. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński
 10. Prof. dr hab. inż. Jan M. Kościelny
 11. Dr hab. inż. Tomasz Kozacki, prof. PW
 12. Dr hab. inż. Barbara Kozłowska
 13. Prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska
 14. Prof. dr hab. inż. Jerzy Kurek
 15. Dr hab. inż. Monika Kwacz
 16. Dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein, prof. PW
 17. Dr hab inż. Edyta Ładyżyńska-Kozdraś, prof. PW
 18. Dr hab inż. Sergiusz Łuaczak
 19. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski
 20. Dr hab. inż. Barbara Putz, prof. PW
 21. Prof. dr hab. inż. Radosław Pytlak
 22. Dr. hab. inż. Jacek Salach
 23. Dr hab. inż. Leszek Sałbut, prof. PW
 24. Dr hab. inż. Robert Sitnik, prof. PW
 25. Dr hab. inż. Barbara Siemiątkowska, prof. PW
 26. Dr hab. inż. Roman Szewczyk, prof. PW
 27. Dr hab. inż. Mateusz Turkowski, prof. PW
 28. Dr hab. inż. Adam Woźniak, prof. PW

II. Prodziekani

 1. Dr inż. Adam Styk
 2. Dr inż. Ksawery Szykiedans

III. Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

 1. Dr inż. Roman Barczyk
 2. Dr inż. Maciej Bodnicki
 3. Dr inż. Szymon Cygan
 4. Mgr Beata Dobrzeniecka
 5. Dr inż. Olga Iwasińska – Kowalska
 6. Mgr Anna Poskrobko
 7. Mgr Iwona Procakiewicz
 8. Dr. inż. Michał Syfert
 9. Dr inż. Elżbieta Ślubowska
 10. Dr inż. Leszek Wawrzyniuk

IV. Przedstawiciele studentów i doktorantów

 1. Mgr inż. Maciej Kachniarz
 2. Jakub Barylski
 3. Dorota Bednarczyk
 4. Bartosz Dotryw
 5. Aleksandra Martynowicz
 6. inż. Damian Materek
 7. Przemysław Panas
 8. inż. Marta Przybylska
 9. inż. Przemysław Ropelewski
 10. Grzegorz Twaróg
na górę