Rekrutacja na studia magisterskie


Informacja dla kandydatów na studia II stopnia na Wydziale Mechatroniki rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2014/2015.

Kierunek – Automatyka i Robotyka

Studia II stopnia – magisterskie 3 semestry
Specjalności:

Kierunek – Mechatronika

Studia II stopnia – magisterskie 3 semestry
Specjalności:

na górę