Studia niestacjonarne (zaoczne)


Studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie zaoczne - płatne) – trwają 4 lata, program studiów jest zbliżony do programu studiów dziennych. Po drugim roku studenci wybierają specjalność: automatyzację i robotyzację, inżynierię informatyczną, inżynierię jakości lub inżynierię precyzyjną.

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie zaoczne - płatne) – są dostępne dla absolwentów studiów inżynierskich, trwają 2 lata i kończą się dyplomem magisterskim. Realizowane są w ramach tych samych specjalności jak na studiach magisterskich dziennych. Studia zaoczne na odległość (studia internetowe) (www.okno.pw.edu.pl) są formą studiów zaocznych, w ramach specjalności mechatronika oraz inżynieria biomedyczna i techniki multimedialne, prowadzonych wspólnie z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych. Znaczna część zajęć odbywa się za pośrednictwem Internetu.

Studia:

    Praktyki studenckie:

    na górę