Projekty

NERW PW

Na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej realizowane będą dwa zadania w ramach projektu pn. „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” (nr projektu POWR.03.05.00-00-Z306/17) finansowanego w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Loga Funduszy Europejskich, Politechniki Warszawskiej, Unii Europejskiej