NERW PW Nauka Edukacja Rozwój Współpraca

Na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej realizowane będą dwa zadania w ramach projektu pn. „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” (nr projektu POWR.03.05.00-00-Z306/17) finansowanego w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Loga Funduszy Europejskich, Politechniki Warszawskiej, Unii Europejskiej

 

Zadanie 11

tytuł zadania: Opracowanie i uruchomienie nowej specjalności "Mechatronics Devices and Systems" na anglojęzycznych studiach I i II stopnia w kierunku Mechatronika na Wydziale Mechatroniki

okres realizacji zadania: od 01.03.2019 do 31.09.2020

kierownik zadania: dr inż. Ksawery Szykiedans

przyznane środki na realizację zadania: 483 450,00

 

 Zadanie 12

Tytuł zadania: Opracowanie i uruchomienie systemu studiów elastycznych z elementami tutoringu na II stopniu studiów stacjonarnych  na Wydziale Mechatroniki PW

Okres realizacji zadania: od 01.03.2018 do 31.03.2019

Kierownik zadania: dr inż. Maciej Bodnicki

Przyznane środki na realizację zadania:

Kwota dofinansowania Zadania 12 829 125,00
w tym z UE 698 786,55
w tym ze środków krajowych 130 338,45
wkład własny 18 315,00

Zadanie 15

tytuł zadania: Interdyscyplinarne kształcenie łączące umiejętności inżynierskie oraz wiedzę medyczną na międzywydziałowym kierunku Inżynieria Biomedyczna – 1 st. – opracowanie zmian programowych, modułów kształcenia oraz jego realizacja  

okres realizacji zadania: od 01.03.2018 do 31.01.2021

kierownik zadania: prof. nzw. dr hab. inż. Waldemar Smolik

przyznane środki na realizację zadania: 674 850,00