Koła naukowe

Koło naukowe APARATURY BIOMEDYCZNEJ

(http://knab.mchtr.pw.edu.pl)

Koło zajmuje się projektowaniem aparatury biomedycznej nowej generacji, zwłaszcza z obszaru biomechaniki.

e-mail: knabpw@gmail.com

Koło naukowe BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

Koło zajmuje się prowadzeniem badań z zakresu inżynierii biomedycznej, obejmującej projektowanie urządzeń biomedycznych i terapeutycznych, przy współpracy z lekarzami i inżynierami.

Opiekun Koła: prof. nzw. dr hab. inż. Gerard Cybulski

Kontakt: Damian Zaremba: damzar@gmail.com 

Koło naukowe CYBORG++

(http://robotyka.info.pl/cyborg/)

Koło zajmuje się prowadzeniem badań z zakresu robotyki, zwłaszcza robotyki mobilnej. Dominujące tematy: budowa robotów, struktura układu sterowania, systemy sterowania, systemy nawigacyjne.

Koło naukowe MULTIMEDIA

KNMultimedia działa w obszarze projektowania urządzeń i systemów multimedialnych. Problematyka ta obejmuje zagadnienia obrazu, dźwięku, efektów specjalnych, scenografii widowisk, interaktywności itp. Ważnym aspektem jest współpraca z innymi organizacjami z branży multimedialnej, mająca na celu zapoznanie się z codziennymi problemami w eksploatacji sprzętu multimedialnego. KNMultimedia wyróżnia możliwość realizowania projektów o różnorodnej tematyce, zarówno czysto multimedialnych jak i we współpracy z kołami z innych dziedzin.

Nasze projekty

Ze względu na nieduży staż Koła rozpoczęte projekty są nadal w trakcie realizacji. Aktualnie realizowany jest projekt z zakresu scenografii widowisk, film promocyjny Wydziału oraz projekt Wyświetlacza Trójwymiarowej Projekcji (WyTroP) dofinansowany z puli na projekty naukowe. W najbliższej przyszłości planujemy projekty związane ze środowiskiem Arduino, scenografią widowisk, technologiami internetowymi oraz programowaniem gier na urządzenia mobilne.

Kogo potrzebujemy?

Potrzebujemy osób, które chcą działać i są otwarte na nowe wyzwania. Brak doświadczenia czy umiejętności nie jest problemem.

Koło Naukowe Projektowania i Konstrukcji "PiK"

(pik.mchtr.pl)

Cele koła skupiają się głównie wokół tematyki szeroko rozumianego projektowania - czyli pogłębianie wiedzy w tej dziedzinie, oraz w dziedzinie konstruowania urządzeń precyzyjnych oraz drobnych; popularyzacja osiągnięć naszych członków.

Koło naukowe ROBOMATIC

Celem Robomatic jest realizacja projektów, które rozwijają umiejętności i kompetencje członków Koła w zakresie automatyki, robotyki i mechatroniki. Koło szerzy przedsiębiorcze podejście do pracy projektowej. Działamy iteracyjnie, starając się, aby jeden projekt mógł pomóc przy wykonaniu kolejnego. KN Robomatic jest współorganizatorem Międzynarodowego Turnieju Robotów Mobilnych Robomaticon, który co roku jest organizowany w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej. Jako grupa ambitnych studentów, Koło nie boi się wyzwań. Umożliwia realizację najbardziej ambitnych projektów dzięki wiedzy, doświadczeniu i kontaktom gromadzonym od ponad dziesięciu lat.

 

Link do strony Koła: https://www.facebook.com/knrobomatic/

Koło naukowe ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII

(adv-tech.pl)

Zajmujemy się prowadzeniem projektów z zakresu wytwarzania elementów elektronicznych i precyzyjnych. Najbliższe projekty dotyczą elektroniki organicznej, metody naparowywania próżniowego cienkich warstw oraz utworzenia pracowni do mikromontażu obwodów elektronicznych (wraz z wytwarzaniem obwodów drukowanych). Prowadzimy również projekty w skali makro- np. opracowanie nowoczesnego sterowania komputerowego (CNC) dla tradycyjnych maszyn. Zamierzamy wytwarzać elementy elektroniczne i precyzyjne dla innych Kół Naukowych oraz popularyzować mikro i nano-technologie. Opiekunem naukowym jest dr inż. Ryszard Jezior. Zapraszamy do współpracy.

Studencka sekcja SPIE

(spie.pw)

organizuje badania, popularyzuje technikę optyczną w zastosowaniach multimedialnych, pomiarowych i medycznych.Dominujące tematy: fotonika, optoelektronika, techniki multimedialne, optyczne metody pomiaru.

WUT Solar Boat

(solarboat.pl)

WUT Solar Boat to projekt realizowany wspólnie przez studentów Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej. Naszym celem jest zbudowanie innowacyjnej łodzi napędzanej energią słoneczną i udział w prestiżowych zawodach łodzi solarnych Solar 1 Monte Carlo-Cup.