Studia

Studia tutorskie II stopnia

Współpraca studenta i tutora prowadzona przez trzy semestry będzie prowadzić do wykonania i obrony pracy magisterskiej w tematyce w której student będzie się specjalizował. Takie podejście do studiów opiera się na trzech głównych filarach: indywidualnej pracy studenta z tutorem, indywidualizacji ścieżki kształcenia dla każdego studenta oraz zaangażowania w prace badawcze bądź wdrożeniowe realizowane na Wydziale Mechatroniki.