Programy studiów

Kierunek Mechatronika

studia I stopnia

stacjonarne

Szczegółowy opis sylabusów znajdziesz tu.

niestacjonarne

Szczegółowy opis sylabusów znajdziesz tu.

studia II stopnia

stacjonarne

 • Efekty Kształcenia
 • Plan studiów dla specjalności Elektroniczne Systemy Pomiarowe
 • Plan studiów dla specjalności Inżynieria Fotoniczna
 • Plan studiów dla specjalności Mikrotechnologie i Nanotechnologie
 • Plan studiów dla specjalności Mikromechanika
 • Plan studiów dla specjalności Techniki Multimedialne
 • Plan studiów dla specjalności Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe

Szczegółowy opis sylabusów znajdziesz tu.

 

Kierunek Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa 

studia I stopnia

stacjonarne

Szczegółowy opis sylabusów znajdziesz tu.

niestacjonarne

Szczegółowy opis sylabusów znajdziesz tu.

studia II stopnia

stacjonarne

 • Efekty Kształcenia
 • Plan studiów dla specjalności Automatyka
 • Plan studiów dla specjalności Informatyka Przemysłowa
 • Plan studiów dla specjalności Robotyka

Szczegółowy opis sylabusów znajdziesz tu.

 

Kierunek Inżynieria Biomedyczna

studia I stopnia

stacjonarne

 • Efekty Kształcenia
 • Plan studiów dla specjalności Aparatura Medyczna

Szczegółowy opis sylabusów znajdziesz tu.

studia II stopnia

stacjonarne

 • Efekty Kształcenia
 • Plan studiów dla specjalności Aparatura Medyczna

Szczegółowy opis sylabusów znajdziesz tu.