Programy studiów

Kierunek Mechatronika

studia I stopnia

stacjonarne

Szczegółowy opis sylabusów znajdziesz tu.

niestacjonarne

Szczegółowy opis sylabusów znajdziesz tu.

studia II stopnia

stacjonarne

Szczegółowy opis sylabusów znajdziesz tu.

 

Kierunek Automatyka i Robotyka

studia I stopnia

stacjonarne

Szczegółowy opis sylabusów znajdziesz tu.

niestacjonarne

Szczegółowy opis sylabusów znajdziesz tu.

studia II stopnia

stacjonarne

Szczegółowy opis sylabusów znajdziesz tu.

 

Kierunek Inżynieria Biomedyczna

studia I stopnia

stacjonarne

Szczegółowy opis sylabusów znajdziesz tu.

studia II stopnia

stacjonarne

Szczegółowy opis sylabusów znajdziesz tu.