Rekrutacja

Drzwi Otwarte Politechniki Warszawskiej

18 - 19 kwietnia 2020 roku 

Rekrutacja na studia inżynierskie

Podstawowe informacje o kierunkach i specjalnościach kształcenia na studiach I stopnia na Wydziale Mechatroniki.