Rekrutacja na studia inżynierskie

 

2020-06-04

Ważne informacje o rekrutacji:    

 

Podstawowe informacje o kierunkach i specjalnościach kształcenia na studiach I stopnia na Wydziale Mechatroniki.

Wydział prowadzi przyjęcia na kierunki Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa (70 miejsc), Mechatronika (180 miejsc), Mechatronics (30 miejsc) oraz Inżynieria Biomedyczna (45 miejsc).  Podział na specjalności w ramach kierunków odbywa się po  II roku.

 
Kierunek – Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa

Studia I stopnia – inżynierskie 7 semestrów 
Specjalności:

 • automatyka,
 • informatyka przemysłowa,
 • robotyka. 
  
Kierunek – Mechatronika

Studia I stopnia – inżynierskie 7 semestrów 
Specjalności:

 • elektroniczne systemy pomiarowe,
 • inżynieria fotoniczna,
 • współrzędnościowe systemy pomiarowe, 
 • mikrotechnologie i nanotechnologie,
 • mikromechanika,
 • techniki multimedialne.
 
Kierunek – Mechatronics (w języku angielskim)

Studia I stopnia – inżynierskie 7 semestrów 
Specjalność:

 • Photonics Engineering,
 • Mechatronics Devices and Systems.
 
Kierunek – Inżynieria Biomedyczna

Studia I stopnia – inżynierskie 7 semestrów 
Specjalność:

 • aparatura medyczna.

 

Wydział prowadzi również studia niestacjonarne na odległość w kierunku Automatyka i Robotyka : http://www.okno.pw.edu.pl

Szczegółowe zasady przyjęć i wszystkie bieżące informacje są przedstawione na stronie internetowej PW: http://www.pw.edu.pl/kandydaci