Rekrutacja na studia magisterskie

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 będzie przeprowadzona rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia (studia magisterskie) na następujące kierunki studiów:

  • automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa;
  • mechatronika;
  • inżynieria biomedyczna.
2020-06-04

Ważne informacje o rekrutacji: