Rada Wydziału

Rada Wydziału Mechatroniki posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinach:

  • Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna
  • Budowa i Eksploatacja Maszyn
  • Automatyka i Robotyka

oraz stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinach:

  • Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna
  • Budowa i Eksploatacja Maszyn