Fundacja Silnia!

Zapraszamy do wzięcia udziału w programie stypendialnym Fundacji SILNIA w roku akademickim 2021/2022. Program skierowany jest do uczniów, dla których trudna sytuacja materialna stanowi utrudnienie w dalszym rozwoju edukacyjnym. Zapraszamy do zgłaszania się osoby, które planują rozpocząć studia lub już studiują i osiągają dobre wyniki w nauce. Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.FundacjaSilnia.pl

Konkurs_03 (1)

Tutorzy nie zajmują się jedynie ograniczonym przez przedmiot zajęć tematem, ale wspierają studentów w rozwijaniu ich indywidualnych umiejętności, doradzają w wyborze kierunków
i przedmiotów, pomagają w działaniach naukowych, a nawet przychodzą z pomocą w kłopotach administracyjnych. Ich najważniejszą rolą jest jednak trafne rozpoznanie potencjału człowieka, z którym pracują i na tej podstawie wspólne wyznaczenie jego ścieżki rozwoju naukowego.

Tutorzy mają możliwość dać studentom to, czego zwykle nie mogą zapewnić im masowe systemy edukacji: uważność na konkretnego podopiecznego oraz możliwość dostosowania ścieżki edukacyjnej do jego specyficznej sytuacji. Praca tutora to coś więcej niż przekazanie i weryfikacja wiedzy - tutor potrafi pójść krok dalej: uczyć samodzielnego myślenia, budowania opinii opartych na wiedzy i publicznej ich obrony. Jego mocną stroną jest również dydaktyczna skuteczność i długotrwałość efektów. W metodzie tej spotyka się zatem akademicki etos z naukową skutecznością.

Events

16
Sep

Ostatni dzień jesiennej sesji egzaminacyjnej

08:00 - 22:00

16
Oct

XVIII Targi KONIK 2021

09:00 - 17 Oct 16:00

Bez tytułu

The goal of this project is to devise a unique central database of biometric data, enabling automated, electronic analysis of this data and their complex combining.

As a result of limitations stemming from the coronavirus pandemic, the current academic year will differ from the preceding years.

The Dean’s Office receives petitioners Monday to Friday between 10-12 and 13-15.

The Faculty of Mechatronics of Warsaw University of Technology offers a broad range of studies combining a number of different disciplines. Its studies include Mechatronics, Automatics, Robotics and Industrial IT, and Biomedical Engineering. The effect of this interdisciplinary approach, unique to our Faculty, is a flexible offer resulting from the fact that the students may select their specialization and selectible courses. The graduates of the Faculty of Mechatronics are prepared to work as a part of interdisciplinary teams engaged in designing, manufacturing, implementing and using mechatronic devices.