Drzwi Otwarte na Wydziale Mechatroniki

7 i 8 kwietnia 2018 roku godz. 12:30 

banner do ogłoszenia o drzwiach otwartych na Wydziale Mechatroniki

Wydarzenia

30
Mar

Wakacje wiosenne

00:00 - 3 Apr 23:59

30
Apr

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

00:00 - 23:59

Wydział Mechatroniki PW

Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej oferuje unikatowy w skali kraju program studiów łączący szereg różnych dyscyplin; jako jedyny kształci w dziedzinie konstrukcji urządzeń precyzyjnych i jako jeden z nielicznych w dziedzinie inżynierii optycznej i fotonicznej. 

Studia

Na Wydziale Mechatroniki realizowany jest trójstopniowy system kształcenia, który umożliwia uzyskanie kolejno dyplomów inżyniera, magistra inżyniera i doktora nauk technicznych.

Przyjęcia na kierunki Automatyka i Robotyka oraz Mechatronika są wspólne – łączny nabór z limitem 250 miejsc. Podział na kierunki następuje po pierwszym roku studiów, zaś ostateczny podział na specjalności – po II roku.

Działalność naukową prowadzoną na Wydziale Mechatroniki obejmuje wg klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego następujące dyscypliny naukowe:

  • budowa i eksploatacja maszyn – w dyscyplinie tej Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego
  • biocybernetyka i inżynieria biomedyczna – również z uprawnieniami do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego
  • automatyka i robotyka - z uprawnieniami do nadawania stopnia doktora.

Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej ma przyjemność ogłosić kolejna edycję Konkursu Mechatroniki Automatyki i Robotyki. Konkurs nasz skierowany jest do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych lubiących rozwiązywać problemy techniczne, umiejących myśleć nieszablonowo i potrafiących szybko przyswajać wiedzę. Czyli dla przyszłych Mechatroników.

Wszystkie projekty zostały zaakceptowane do etapu testowego.