News

NCN OPUS PROJECT – POSTDOC AND MASTER STUDENT POSITIONS FILLED

Warsaw University of Technology Institute of Micromechanics and Photonics announced a call for Postdoc and Master Student positions within the NCN OPUS Project: Numerically advanced phase and amplitude demodulation for optical interference microscopy and tomography. Project committee has evaluated the applications and would like to thank all applicants. Ranking is enclosed. Candidates are to be contacted via e-mail and provided with further instructions.

Rekrutacja na studia II stopnia

Informacja dla kandydatów na studia II stopnia na Wydziale Mechatroniki rozpoczynające się od sem. Zimowego roku akademickiego 2018/2019

Wybór specjalności kształcenia

Uwaga !!

studenci II roku studiów stacjonarnych

pierwszego stopnia

Rekrutacja na studia III stopnia

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna SD ogłasza Rekrutację na studia III stopnia w języku polskim w semestrze zimowym 2018 / 2019 w następujących dyscyplinach:
  • AUTOMATYKA I ROBOTYKA
  • BIOCYBERNETYKA i INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
  • BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN

Szansa na logo HR dla Politechniki Warszawskiej

Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała inicjatywę PW dotyczącą wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, warunkującego otrzymanie przez Politechnikę Warszawską logo HR Excellence in Research (logo HR).

Change e-mail addresses

Attention!!!

 INFORMATION FOR ALL STUDENTS AND PhD STUDENTS

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki - nabór kandydatów do projektu BiOpTo

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej ogłasza nabór kandydatów do projektu BiOpTo: Tomograficzny mikroskop fazowy do zastosowań w biomedycynie

Informacja o EGZAMINIE B2 dla studentów, którzy zakończyli lektoraty z języków obcych na studiach niestacjonarnych

Informacja o EGZAMINIE B2 dla studentów, którzy zakończyli lektoraty

z języków obcych na studiach niestacjonarnych

Nabór do projektu NCN OPUS

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej ogłasza nabór do projektu NCN Opus “Numerycznie zaawansowana demodulacja fazy i amplitudy na potrzeby interferencyjnej mikroskopii optycznej z elementami tomografii” na stanowisko studenta (1 stypendium).

Top-info

Koszyk na informacje wiodące

Test diagnostyczny z języka obcego 2018L

Prosimy o wykonanie testu diagnostycznego z wybranego języka obcego (angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski) w dniach
1. maja - 11. maja 2018

Spotkanie informacyjne Erasmus+ MCHTR

Spotkanie informacyjne Erasmus+ odbędzie się w sali 517 na naszym wydziale dnia 28.03.2018 r. o godzinie 16:15.

NCN OPUS PROJECT – PHD STUDENT AND MASTER STUDENT POSITIONS FILLED

Warsaw University of Technology Institute of Micromechanics and Photonics announced a call for PhD Student and Master Student positions within the NCN OPUS Project: Numerically advanced phase and amplitude demodulation for optical interference microscopy and tomography.

Spotkanie z Biurem Badań Kryminalistycznych ABW

Serdecznie zapraszamy studentów z Państwa Wydziałów na spotkanie z Biurem Badań Kryminalistycznych ABW. 

Tematem spotkania będzie: "Biometria w służbie nauk sądowych. Autentyczność nagrań, specjalista DSP a badania kryminalistyczne."

Sondaż Studencki #powiedzPW

Dział Badań i Analiz CZIiTT PW zaprasza wszystkich studentów do wzięcia udziału w kolejnej edycji sondażu #powiedzPW, który tym razem ma na celu zebranie waszych opinii i doświadczeń dotyczących przedsiębiorczości.

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki - nabór kandydatów do projektu BiOpTo

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej ogłasza nabór kandydatów do projektu BiOpTo: Tomograficzny mikroskop fazowy do zastosowań w biomedycynie

Informacja o grupach i salach dla lektoratów na studiach niestacjonarnych

Informacja o grupach i salach dla lektoratów z języka angielskiego dla na studiów niestacjonarnych w sem. letnim 2017/2018 

Informacja o egzaminie B2 dla studentów w sem. zimowym 2017/2018

Informacja o EGZAMINIE B2 dla studentów, którzy zakończyli lektoraty

z języków obcych na studiach niestacjonarnych

Rekrutacja na studia III stopnia w semestrze letnim 2017/2018

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna SD ogłasza Rekrutację na studia III stopnia

w języku polskim w semestrze letnim 2017 / 2018

10 miejsc - stacjonarne

10 miejsc - niestacjonarne