Władze

KIEROWNICTWO WYDZIAŁU

 

prof. dr hab. Natalia Golnik

Dziekan Wydziału Mechatroniki
 
Sekretariat Dziekana

mgr Anna Poskrobko 
e-mail: dziekan@mchtr.pw.edu.pl
Gmach Mechatroniki, pok. 121 
tel.: +48 22 234 8589, +48 22 234 8338 
fax: +48 22 849-99-36

 

dr inż. Ksawery Szykiedans

Prodziekan ds. Studenckich

e-mail:  prodziekan.studenci@mchtr.pw.edu.pl
Gmach Mechatroniki, pok. 124 
tel.: +48 22 234 8456

 

Prof. dr hab. inż. Jan M. Kościelny

Prodziekan ds. Nauki

e-mail:  jmk@mchtr.pw.edu.pl
Gmach Mechatroniki, pok. 125 
tel.: +48 22 234 8456

 

dr inż. Adam Styk

Prodziekan ds. Studiów

e-mail: prodziekan.studia@mchtr.pw.edu.pl
Gmach Mechatroniki, pok. 124 
tel.: +48 22 234 8456

 

mgr Beata Dobrzeniecka

Kierownik Dziekanatu

e-mail:  dziekanat@mchtr.pw.edu.pl
Gmach Mechatroniki, pok. 122 
tel.: +48 22 234 8579 
fax: +48 22 849-99-36