Zamówienia

OznaczenieTypPrzedmiot zamówieniaJednostkaTermin#
04/POWER/1141/2017Umowa cywilnaŚwiadczenie usługi opracowania programu nauczania dla studiów II stopnia kierunku Automatyka i Robotyka dla specjalności Informatyka przemysłowa, w ramach projektu: „AiR 4.0 – nowa jakość kształcenia na kierunku automatyka i robotyka w perspektywie oczekiwań pracodawców” IAiR 2017-09-29
na górę