Szczegóły zamówienia

Nazwa Świadczenie usługi opracowania recenzji zmodyfikowanego programu kształcenia dla studiów II stopnia kierunku Automatyka i Robotyka dla specjalności Automatyka, Robotyka i Informatyka przemysłowa, w ramach proj.: „AiR 4.0 – nowa jakość kształcenia na kierunku automatyka i robotyka w perspektywie oczekiwań pracodawców”
Sygnatura sprawy: 05/POWER/1141/2017
Zlecający: Instytut Automatyki i Robotyki
Termin składania ofert: 2017-10-09
Pliki do pobrania:
  • Zał.1: Formularz oferty, Zał. 2: Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym
  • Zaproszenie do składania ofert
  • Protokół z wyboru ofert w trybie zapytania ofertowego
na górę