Gratulujemy:

prof. dr. hab. inż. Tomaszowi Kozackiemu, prof. dr hab. inż. Małgorzacie Kujawińskiej oraz prof. dr. hab. inż. Krzysztofowi Patorskiemu.

Gratulujemy:
mech

Podczas tutoringu student wspólnie z nauczycielem wybiera swój indywidualny plan studiowania. Dobiera do niego przedmioty związane z pracą dyplomową oraz tematyką istotną z punktu widzenia jej realizacji. Plan ten powinien zostać ustalony dla całych studiów już na początku współpracy. Istnieje jednak możliwość jego ewentualnej co semestralnej aktualizacji (do końca każdego pierwszego tygodnia semestru).

Plan powinien pokryć efekty kształcenia dla danego kierunku. W przypadku nieuruchomienia danego przedmiotu, plan na konkretny semestr może zostać zmieniony przy zachowaniu zakładanych efektów kształcenia.

Zobacz harmonogramy na poszczególne semestry.

sharepoint logo

Wewnętrzne, bieżące informacje i terminy oraz druki i formularze znajdują się na Platformie SharePoint.

ACTPHAST-4.0-Centrum-dostepu-do-innowacyjnych-rozwiazan-fotonicznych-i-wspomagania-technologicznego-4.0-Access-Center-for-Photonics-Innovati_medium

Projekt na PW realizują grupy optyczne i fotoniczne z Wydziału Mechatroniki (Instytut Mikromechaniki i Fotoniki) oraz Elektroniki i Technik Informacyjnych (Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki), które od wielu lat współpracują z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Europie i na świecie na rzecz propagowania rozwiązań fotonicznych i ich komercjalizacji.

Obecny rok akademicki będzie nieco różnił się od poprzednich lat na naszym Wydziale. Co ulegnie zmianie?

Od października Dziekanat przyjmuje studentów: w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach: 10-12:30 i 13:30-15:00, w środy w godzinach 13:30-15:00 i w piątki w godzinach 10:00-12:30. Zapraszamy!

  • 23.12.2021 r. (czwartek) – początek wakacji zimowych
  • 02.01.2022 r. (niedziela) – ostatni dzień wakacji zimowych
  • 07.01.2022 r. (piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 01.02.2022 r. (wtorek) – koniec zajęć semestru zimowego
  • 02.02.2022 r. (środa) – egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2, początek zimowej sesji egzaminacyjnej, termin złożenia pracy dyplomowej na studiach I stopnia