Studia to nie tylko nauka!

Na PW funkcjonuje ponad 150 studenckich kół naukowych, w tym 8 na naszym Wydziale. Zaangażowanie się w prace koła to szansa na tworzenie, wdrażanie i sprawdzanie własnych pomysłów, udział w prestiżowych konkursach i zawodach a także zdobycie cennych doświadczeń i nawiązanie przyjaźni.

Studia to nie tylko nauka!
Konkurs_03 (1)

Tutorzy nie zajmują się jedynie ograniczonym przez przedmiot zajęć tematem, ale wspierają studentów w rozwijaniu ich indywidualnych umiejętności, doradzają w wyborze kierunków
i przedmiotów, pomagają w działaniach naukowych, a nawet przychodzą z pomocą w kłopotach administracyjnych. Ich najważniejszą rolą jest jednak trafne rozpoznanie potencjału człowieka, z którym pracują i na tej podstawie wspólne wyznaczenie jego ścieżki rozwoju naukowego.

Tutorzy mają możliwość dać studentom to, czego zwykle nie mogą zapewnić im masowe systemy edukacji: uważność na konkretnego podopiecznego oraz możliwość dostosowania ścieżki edukacyjnej do jego specyficznej sytuacji. Praca tutora to coś więcej niż przekazanie i weryfikacja wiedzy - tutor potrafi pójść krok dalej: uczyć samodzielnego myślenia, budowania opinii opartych na wiedzy i publicznej ich obrony. Jego mocną stroną jest również dydaktyczna skuteczność i długotrwałość efektów. W metodzie tej spotyka się zatem akademicki etos z naukową skutecznością.

Przedluzenie-waznosci-legitymacji_medium

W związku z wejściem w życie z dniem 15 sierpnia 2021 rozporządzania MEiN uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, przywrócone zostają standardowe zasady funkcjonowania Uczelni oraz kształcenie w Uczelni między innymi legitymacje studenckie (nie przedłużane w związku z pandemią COVID 19) tracą ważność z dniem 14.10.2021.

ACTPHAST-4.0-Centrum-dostepu-do-innowacyjnych-rozwiazan-fotonicznych-i-wspomagania-technologicznego-4.0-Access-Center-for-Photonics-Innovati_medium

Projekt na PW realizują grupy optyczne i fotoniczne z Wydziału Mechatroniki (Instytut Mikromechaniki i Fotoniki) oraz Elektroniki i Technik Informacyjnych (Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki), które od wielu lat współpracują z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Europie i na świecie na rzecz propagowania rozwiązań fotonicznych i ich komercjalizacji.

Obecny rok akademicki będzie nieco różnił się od poprzednich lat na naszym Wydziale. Co ulegnie zmianie?

Od października Dziekanat przyjmuje studentów: w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach: 10-12:30 i 13:30-15:00, w środy w godzinach 13:30-15:00 i w piątki w godzinach 10:00-12:30. Zapraszamy!