Rekrutacja na studia II stopnia

Informacja dla kandydatów na studia II stopnia na Wydziale Mechatroniki rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022

Rekrutacja na studia II stopnia
COVID_tablice_info_Strona_4

Szanowni Państwo
W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, od 24 stycznia do 22 lutego 2022 roku wszystkie zajęcia dydaktyczne oraz egzaminy i inne zaliczenia na PW odbywają się w trybie zdalnym. Szczegółowe zasady określa decyzja Rektora nr 7/2022. W pozostałych kwestiach związanych z funkcjonowaniem PW w czasie pandemii obowiązuje zarządzenie Rektora nr 110/2021. Szanowni Państwo, pandemia niestety nie powiedziała ostatniego słowa. Apeluję o odpowiedzialność i zachęcam do szczepienia przeciwko COVID-19. Dbajmy o siebie!
 
Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia
prof. dr hab. inż. Robert Zalewski
Prorektor ds. Studenckich, Przewodniczący Zespołu ds. koordynacji działań prewencyjnych w Politechnice Warszawskiej związanych z potencjalnym ryzykiem wystąpienia koronawirusa

sharepoint logo

Wewnętrzne, bieżące informacje i terminy oraz druki i formularze znajdują się na Platformie SharePoint.

REVEAL-Neuronal-microscopy-for-cell-behavioural-examination-and-manipulation_medium

Proponowane przez nas ramy są przełomowe - wyobrażamy sobie przyszłość, w której mikroskopia żywych komórek i analiza biomolekularna będą tworzyć kontinuum, aby wygenerować kompleksowy biologiczny znacznik czasu dla każdej interesującej nas komórki; taki mikroskop neuronowy będzie nieoceniony w identyfikacji mechanizmów w początkach choroby.

Poniedziałek, wtorek, czwartek: 10:00-15:00
(przerwa 12:30-13:30)
Środa: 13:30-15:00
Piątek: 10:00-12:30

  • 01.02.2022 r. (wtorek) – koniec zajęć semestru zimowego
  • 02.02.2022 r. (środa) – egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2, początek zimowej sesji egzaminacyjnej, termin złożenia pracy dyplomowej na studiach I stopnia
  • 15.02.2022 r. (wtorek) – ostatni dzień zimowej sesji egzaminacyjnej, termin złożenia pracy dyplomowej na studiach II stopnia
  • 16.02.2022 r. (środa) – początek okresu rejestracyjnego
  • 22.02.2022 r. (wtorek) – ostatni dzień okresu rejestracyjnego, koniec semestru zimowego
  • 23.02.2022 r. (środa) – początek semestru letniego, początek zajęć semestru letniego