Fotoniczne Targi Pracy

Fotoniczne Targi Pracy

20.05.2022 r. w godzinach 10:00-15.00, w Auli Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej organizujemy wspólnie z Polską Platformą Technologiczną Fotoniki - po raz pierwszy w kraju - Fotoniczne Targi Pracy, które wpisują się w obchody Międzynarodowego Dnia Światła. Na Targach będzie obecna delegacja klastra optycznego z Berlina-Brandenburgii.

Tego dnia zostanie rozstrzygnięty konkurs na najlepsze Koło Naukowe w obszarze Optyki i Fotoniki /studencki oddział SPIE/OSA/IEEE - link.

 
W godzinach 12:00-13.00, w Audytorium Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej odbędzie doroczne Walne Zgromadzenie Członków PSP.

 

Link do Fotonicznych Targów Pracy to: https://photonics.pl/node/82.

 

Skrócony program dnia wygląda następująco:

  • 10:00 Otwarcie stoisk Fotonicznych Targów Pracy
  • 12-13 Walne Zgromadzenie PSP (Audytorium Wydziału Fizyki)
  • 13:15 Uroczyste otwarcie Targów, krótkie prezentacje firm, rozstrzygnięcie konkursów dla firm i kół/chapterów studenckich
  • 15.00 Zakończenie Fotonicznych Targów Pracy
PhotonHub
Targi_Pracy_Fotonika_PW