Kandydaci zakwalifikowani na studia I stopnia – wszystkie kierunki

Przejmowanie dokumentów odbywać  się będzie w dniach:

12.07. 2022 do 15.07.2022 w godz. 9:00-15:00

Sala 119 Gmach Wydziału Mechatroniki PW

 ul. św. Andrzeja Boboli 8