List prof. J.M. Kościelnego do społeczności Wydziału Mechatroniki

Gmach Wydziału Mechatroniki

Szanowni Państwo

Pracownicy i Studenci Wydziału Mechatroniki PW

przez ostatnie kilka miesięcy zastępowałem Panią Dziekan, prof. dr hab. Natalię Golnik w czasie jej choroby. Po śmierci Pani Dziekan należało podjąć decyzje umożliwiające sprawne funkcjonowanie Wydziału.

Ponieważ stan mojego zdrowia nie pozwala na wywiązywanie się w pełni z obowiązków Dziekana w warunkach pandemii, dlatego w ubiegłym tygodniu wraz z Prodziekanami dr inż. Adamem Stykiem oraz dr inż. Ksawerym Szykiedansem zwróciliśmy się do JM Rektora PW z prośbą o powołanie na  funkcję Dziekana Naszego Wydziału Pana prof. dr hab. inż. Adama Woźniaka. Pan Rektor przychylił się do naszej prośby i od dnia 6 kwietnia  br. prof. Adam Woźniak, pełni funkcję Dziekana Naszego Wydziału. Jestem przekonany, podobnie jak moi koledzy Prodziekani, że jest ON osobą, która gwarantuje harmonijny rozwój zarówno działalności naukowej jak też kształcenia oraz mądre zarządzanie wszystkimi innymi obszarami funkcjonowania Wydziału. Deklarujemy jako Prodziekani współpracę w realizacji wszystkich zadań do końca bieżącej kadencji.

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę zdrowia, miłości i pokoju w sercu, życzliwości i spokoju wokół.

Jan Maciej Kościelny