Monitorujemy Absolwentów

Monitorujemy Absolwentów

Zapraszamy do udziału w badaniu Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej.

  • Opowiedz młodszym koleżankom i kolegom o swym doświadczeniu!
  • Daj znać, jak odnajdujesz się na rynku pracy!
  • Inspiruj innych studentów, by logo PW na dyplomie było symbolem jakości i prestiżu!
integration-1777537_1920

Aby wziąć udział, kliknij w link

Jeśli możesz przekaż tę informację innym Absolwentom PW. 

Dziękujemy za otwartość!

Zespoły Biura Karier PW oraz Działu Badań i Analiz CZIiTT PW