Ogłoszenie wyników konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu

Instytut Automatyki i Robotyki Wydziału Mechatroniki ogłosił nabór kandydatów na stanowiska:

  • adiunkta badawczego do projektu NAWA Polskie Powroty: Advanced control of cyber-physical systems - Application to automotive systems and robotics. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzcę: dr Rabiah Badar. 
  • asystenta badawczego (1/2 etatu – 3 osoby) do projektu NAWA Polskie Powroty: Advanced control of cyber-physical systems - Application to automotive systems and robotics. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców: mgr inż. Paweł Kluk, mgr inż. Piotr Kotuszewski, mgr Ali Soltani Sharif Abadi. 
nawa

W komisji zasiedli:

  • dr hab. inż. Andrzej, prof. uczelni PW - Główny badacz, Przewodniczący zespołu
  • prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk, Politechnika Gdańska - Członek zewnętrzny panelu
  • dr hab. inż. Michał Syfert: Dyrektor Instytutu
  • prof. dr hab. inż. Robert Sitnik - Prodziekan ds. rozwoju, Wydział Mechatroniki PW
  • dr hab. inż. Michał Bartyś, prof. uczelni PW, Zastępca Dyrektora ds. naukowych Instytutu

Wszystkim aplikującym serdecznie dziękujemy za przesłanie zgłoszeń. 

Kierownik projektu - dr hab. inż. Andrzej Ordys, profesor uczelni