Rejestracja – wrzesień 2022 r. Studia I stopnia oraz studia II stopnia

Rejestracja – wrzesień 2022 r. Studia I stopnia oraz studia II stopnia

Harmonogram postępowania rejestracyjnego na Wydziale Mechatroniki

16.09.2022 (piątek) – ostatni dzień składania podań o:

  • rejestrację - dotyczy tylko osób nieposiadających wystarczającej liczby punktów ECTS i niespełniających warunków rejestracji zgodnie z Zarządzeniem Dziekana Wydziału Mechatroniki nr 3/2021
  • przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej (dot. studentów ostatniego semestru studiów) - dot. tylko osób, które zaliczyły wszystkie przedmioty wymagane planem studiów

Termin na złożenie Wniosku o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego:

  • na studiach I stopnia do 10.09.2022 (osoby, które chcą uczestniczyć w rekrutacji na studia II stopnia powinny obronić się do dnia 15.09.2022 r.)
  • na studiach II stopnia do 15.09.2022

Podania są do pobrania na stronie SharePoint
Prosimy o przesyłanie podpisanych odręcznie skanów podań dotyczących rejestracji na adres: rejestracja.mchtr@pw.edu.pl
Prosimy o bieżące sprawdzanie zaliczeń w systemie USOS i ewentualną weryfikację niezgodności, w pierwszej kolejności z prowadzącym zajęcia.

 
19.09.2022 – 29.09.2022 - trwa rejestracja (Dziekanat nieczynny)
Wyniki rejestracji będą dostępne w systemie USOS (po zalogowaniu na indywidualne konto studenta)

 
29.09.2022 (czwartek) – odwołania od decyzji rejestracyjnej do Prodziekana ds. Studiów
W godz. 9:00 – 13:00 odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams; zapisy na spotkanie prosimy zgłaszać do 28.09.2022 do godziny 15:00 na adres: rejestracja.mchtr@pw.edu.pl

Studenci ostatniego semestru studiów, którzy nie przystępują do egzaminu dyplomowego w terminie - składają podania o powtarzanie semestru lub przedłużenie złożenia dyplomu.
Studentowi, który zaliczył wszystkie przedmioty wymagane planem studiów przysługuje jedynie podanie o przedłużenie złożenia dyplomu.