Trwa nabór zespołów do udziału w procesie coachingowym

Dział Wsparcia Edukacji PW CZIiTT przypomina o trwającym do 31 lipca 2022 naborze zespołów do udziału w procesie coachingowym (zespołowym dla członków wybranego zespołu i indywidualnym dla lidera/kierownika zespołu) realizowanym w ramach zadania 25 "Nowoczesne zarządzanie uczelnią" projektu „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”.

To już jedna z ostatnich możliwości skorzystania z tego rodzaju wsparcia i popracowania z profesjonalistą nad podniesieniem efektywności współpracy i komunikacji wewnątrz zespołu. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie projektu NERW 2 PW 

Nabór realizowany jest w ramach projektu "NERW 2 PW. Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).