Trwa ostatni nabór wniosków w zakresie finansowania studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń

Dział Wsparcia Edukacji PW CZIiTT przypomina o trwającym do 31 lipca 2022 naborze wniosków w konkursie na udzielenie finansowania studiów podyplomowych, szkoleń lub kursów specjalistycznych dla pracowników Politechniki Warszawskiej. To już ostatnia szansa na skorzystanie z tego rodzaju wsparcia w ramach zadania 25. "Nowoczesne zarządzanie uczelnią" projektu „NERW 2 PW. Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca”.

Konkurs dotyczy oferty:

  • kierunków studiów podyplomowych realizowanych zarówno przez PW, jak i inne Uczelnie/Instytuty, które rozpoczną się w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 i zakończą najpóźniej do 30.09.2023,
  • szkoleń/kursów specjalistycznych.

Osoby ubiegająca się o finansowanie samodzielnie wybierają i wskazują kierunki studiów podyplomowych/rodzaje szkoleń lub kursów specjalistycznych, które chcą ukończyć.

Szczegółowe informacje o zasadach i terminie naboru dostępne są na stronie projektu NERW 2 PW.

Nabór realizowany jest w ramach projektu "NERW 2 PW. Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).