Harmonogram roku akademickiego

  • 30.06.2022 r. (czwartek) – ostatni dzień letniej sesji egzaminacyjnej
  • 01.07.2022 r. (piątek) – początek wakacji letnich
  • 01.09.2022 r. (czwartek) – ostatni dzień wakacji letnich
  • 02.09.2022 r. (piątek) – egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2, początek jesiennej sesji egzaminacyjnej
  • 10.09.2022 r. (sobota) – termin złożenia pracy dyplomowej na studiach I stopnia
  • 15.09.2022 r. (czwartek) – ostatni dzień jesiennej sesji egzaminacyjnej, termin złożenia pracy dyplomowej na studiach II stopnia
  • 16.09.2022 r. (piątek) – początek okresu rejestracyjnego
  • 29.09.2022 r. (czwartek) – ostatni dzień okresu rejestracyjnego
  • 30.09.2022 r. (piątek) – ostatni dzień roku akademickiego, koniec semestru letniego