Lista członków RW

Lista członków Rady Wydziału Mechatroniki PW – profesorów i dr hab.

obecnych na zdalnym posiedzeniu RW

w dniu 22.09.2021

I. Profesorowie i doktorzy habilitowani

 1. Dr hab. inż. Michał Bartyś, prof. uczelni                 
 2. Prof. dr hab. inż. Marek Dobosz,
 3. Prof. dr hab. inż. Gerard Cybulski    
 4. Dr inż. Janusz Igielski, prof. uczelni
 5. Dr hab. inż. Olga Iwasińska-Kowalska
 6. Prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska,              
 7. Dr hab. inż. Michał Józwik, prof. uczelni                            
 8. Prof. dr hab. inż. Jan M. Kościelny              
 9. Dr hab. inż. Igor Korobiichuk, prof. uczelni                  
 10. Prof. dr hab. inż. Tomasz Kozacki,              
 11. Prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska                                       
 12. Dr hab. inż. Monika Kwacz, prof. uczelni                           
 13. Dr hab. inż. Edyta Ładyżyńska-Kozdraś, prof. uczelni
 14.  Dr hab. inż. Sergiusz Łuczak, prof. uczelni            
 15. Dr hab. inż. Andrzej Ordys, prof. uczelni    
 16. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko                  
 17. Dr hab. inż. Jacek Salach                                         
 18. Prof. dr hab. inż. Leszek Sałbut       
 19. Prof. dr hab. inż. Robert Sitnik                    
 20. Dr hab. inż. Barbara Siemiątkowska, prof. uczelni
 21. Dr hab. inż. Marcin Słoma, prof. uczelni
 22. Dr hab. inż. Michał Syfert    
 23.  Prof. dr hab. inż. Roman Szewczyk,                       
 24. Dr hab. inż. Piotr Tulik                                 
 25.  Prof. dr hab. inż. Mateusz Turkowski
 26.  Prof. dr hab. inż. Adam Woźniak    
 27. Dr hab. inż. Jakub Żmigrodzki
 28. Dr hab. inż. Maciej Trusiak

II. Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 1. Dr inż. Roman Barczyk                                      
 2. Dr inż. Maciej Bodnicki                         
 3. Dr inż. Szymon Cygan
 4. Dr inż. Krzysztof Kukiełka
 5. Dr inż. Alicja Siewnicka
 6. Dr inż. Adam Styk
 7. Dr inż. Elżbieta Ślubowska
 8. Dr inż. Ksawery Szykiedans                              
 9. Mgr Beata Dobrzeniecka
 10. Mgr Monika Kustosz
 11. Mgr Paweł Lipiński   

III. Przedstawiciele studentów i doktorantów

 1. Mgr inż. Maria Baczewska (doktorantka)
 2. Agata Biernacka
 3. Oliwia Borusiewicz
 4. Arkadiusz Chyliński
 5. Aleksandra Grabowska
 6. Hanna Konopacka                                                                                 
 7. Szymon Larwa                                                  
 8. Maria Muszyńska
 9. Jerzy Suski
 10. Paweł Szatan
 11. Mikołaj Zbaraski

IV. Osoby zapraszane

 1. Prof. dr hab. inż. Małgorzata Igalson, - przedstawiciel WF
 2. Prof. dr hab. Janina Kotus, - przedstawiciel WMiNI
 3. Mgr Iwona Procakiewicz – przedstawiciel ZNP

V. Profesorowie i docenci emerytowani

 1. Dr hab. inż. Dionizy Biało,                                
 2. Prof. dr hab. inż. Adam Bieńkowski                  
 3. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Cieślicki    
 4. Prof. dr hab. Zbigniew Dunajski            
 5. Prof. dr hab. inż. Wiktor Gambin          
 6. Dr hab. inż. Ryszrad Jabłoński, prof. PW          
 7. Dr hab. inż. Danuta Jasinska-Choromańska, prof. uczelni        
 8. Prof. dr hab. inż. Romuald Jóźwicki                  
 9. Dr hab. inż. Mariusz Olszewski, prof. PW        
 10. Dr hab. inż. Roman Paśniczek, prof. PW          
 11. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski                  
 12. Prof. dr hab. inż. Władysław Grzegorz Pawlicki
 13. Dr hab. inż. Barbara Putz, prof. uczelni              
 14. Prof. dr inż. Eugeniusz Ratajczyk          
 15. Doc. dr inż. Jan Tomasik                                    
 16. Dr hab. inż. Sabina Żebrowska–Łucyk, prof. PW
 17. Dr hab. inż. Barbara Kozłowska
 18. Prof. dr hab. inż. Jerzy Kurek,
 19. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Janiszowski
 20. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński
 21. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein