Plan posiedzeń

Proponowany terminarz posiedzeń Rady Wydziału Mechatroniki: w roku akademiskim 2021/2022

Termin Senatu Proponowany termin posiedzenia Rady
22.06.2022 22.06.2022
21.09.2022 21.09.2022